fredag 8 februari 2013

Install tiny webserver on archlinux


# pacman -S darkhttpd
# mkdir /var/httpd
# chmod a+rx /var/httpd
# echo > /var/httpd/start-server.sh \
    'darkhttpd /var/httpd --log /var/log/httpd.log --uid daemon  --chroot --daemon'
# chmod 0700 /var/httpd/start-server.sh
# echo Hello > index.html
# chmod a+r index.html
# /var/httpd/start-server.sh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar